Our Kaumatua

Peter Mason is Rātā Foundation’s Kaumatua. The Kaumatua role will tautoko (support) kaitiaki (trustees) and kaimahi (staff) in our endeavours to engage effectively with Māori communities with our takiwā (region) of Canterbury, Marlborough, Nelson and the Chatham Islands.

undefined

This dedicated role ensures our commitment to Te Ao Māori. Peter provides cultural leadership, support and advice to the Foundation especially in nurturing relationships with Iwi around our takiwā.

Koro Pete is passionate about our tamariki and believes in providing them with solid foundations to grow from in the future, and the whakatauki “he aha te mea nui o te Ao? He tamariki he tamariki he tamariki” (What is the most important thing in the world? It is children! It is children! It is Children!" says it all

Hoki ana ahau ki te mauri o Tòku nei waka a Mataatua. Ki Putauaki ko Ngāti Pukeko
Ki te Rae o Kòhi ki Whakatane, aa ki te Mànuka Tuatahi
Noho wairua ake au I roto I tòku nei whare a Pukeko.
Ka tiro whakarunga ki Kaapu Te Rangi, te nohonga tèra o Toi Te Huatahi
Ko te Mauri ra I haria mai nei hei whaka oho I tàku nei moe
Tiihei Mauriora

Ko Mataatua te waka
Ko Pùtauàki te Maunga
Ko Ohinemataroa te awa
Ko te Moana Nui A Toi te Moana
Ko Toroa te Tangata
Ko Ngāti Pukeko te Iwi

E Ngà Mataawaka, E ngà Hau E Wha, Tèna Koutou katoa.